tisk.digi.cz digitisk

Skenování, OCR a přepis textů

Skenování a OCR

Provádíme operativní skenování. Toto skenování je realizováno na vysokorychlostních scannerech. Je efektivní pro archivaci vysokého množství obrazových dat nebo jako příprava pro zpracování technologií OCR (počítačový převod naskenovaného textu do editovatelné podoby). Skenování může být automatické z podavače nebo ruční “ze skla”, vždy závisí na typu skenované předlohy.

Automatický přepis textů (OCR)

Podle typu a kvality předlohy volíme efektivní metodu automatického přepisu OCR. Přepis je prováděn automaticky za pomocí OCR software (skenování do Wordu), který rozpozná tištěné písmo. Celý proces kontroluje operátor, který opravuje nerozpoznané znaky a drobné chyby softwaru. Dodaný text je pak editovatelný.

Rukopisné poznámky, jako deníky nebo kroniky, plnobarevně naskenujeme. Tak zůstanou zachována razítka, kresby, tabulky, zkrátka původní vzhled dokumentu. Výsledná data uložíme na CD, zpracujeme pro internet jako webovou prezentaci, popř. vysázíme a vytiskneme jako novou knihu.

Výsledná data dodáváme k prohlížení nebo dalšímu zpracování v elektronické podobě na CD nebo jiných médiích. Na jedno CD se vejde zhruba 2 500 000 textových stran formátu A4, nebo 1 500 000 textových stran formátu A3. Pro případné další zpracování výstupů nabízíme programátorské zázemí – vyrobíme podle vašeho zadání makra, zpracujeme dokumenty do databází apod.

Při zájmu o skenování může vyplnit kalkulační formulář, nebo nás jednoduše kontaktovat telefonem, e-mailem...

nahoru