tisk.digi.cz digitisk

formáty papírů podle normy ISO

Námi potisknutelné velikosti papírů

Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C
A1 594x841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
rozměry jsou uvedeny v mm
Kompletní tabulka s formáty papíru (pdf)

Zde je tabulka se standardními rozměry námi potisknutelných papírů. Na jiné (Vámi zvolené) rozměry pak výtisky můžeme oříznout.

Standardní rozměry pro digitální tisk jsou od B5 do SRA3. Další nestandardní rozměry tisku jsou ve velikostech od 182 x 182 mm do 13 x 19". U nás standardně tiskneme na archy papíru o rozměrech 325 x 480 mm.

Pro ofsetový tisk je maximální formát papíru: 740 x 520 mm a maximální potisknutelná plocha: 730 x 500 mm.

Bezokrajový tisk

Pro bezokrajový tisk používáme formáty SRA, + nebo archy B1 řezané na polovinu (325 x 480 mm). Na tento papír se vleze celá A3 s přesahy a ořezovými značkami.

Jak správně připravit podklady pro bezokrajový tisk (na spad)?
Vaše podklady musí být o 5 mm vetší než je výsledná velikost papíru. Řezání totiž nemůže být 100% přesné. Když jsou podklady bez přesahů, je možné, že se na okrajích objeví úzké kousky nepotisknutého papíru. Proto se snažte, aby všechny objekty dotýkající se okraje jej přesahovaly alespoň o 5mm. Do této oblasti (+-5mm od okraje) také neumísťujte žádné texty, může se stát, že budou oříznuty! Pro lepší představu o ořezových značkách a spadávkách můžete využít tento náš článek.

Princip velikosti papírů

V systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce. Více se o tomto tématu dozvíte na stránkách o typografii typo.cz.

nahoru